Pod koniec roku 2014 na Nadzwyczajnym Zjeździe PZG włączono akrobatykę sportową w struktury związku. Wcześniej w latach 1957-2014 akrobatyka funkcjonowała w ramach oddzielnej federacji- Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej.

Przejdź na stronę PZG