Klasa młodzików (pierwszy krok)- najłatwiejsza klasa sportowa. Opisy układów do wykonania na zawodach zawarte są w tak zwanym „Programie klasyfikacyjnym” wydawanym periodycznie przez Polski Związek Gimnastyczny. W programie tym znajdują się zasadniczo ćwiczenia możliwe do opanowania na zwykłych lekcjach wychowania fizycznego w szkole podstawowej.

Klasa trzecia- jest trudniejsza od klasy młodzików. Zwykle jest już realizowana przez trenerów oraz instruktorów w klubach sportowych. W Polsce na poziomie klasy trzeciej rozgrywane są już zawody na stopniu wojewódzkim i centralnym.

Autor strony odbiera złoty medal Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w konkurencji czwórek męskich.

Klasa druga- to wielki przełom w trudności wykonywanych elementów. Zawodnicy wykonują obowiązkowo układ statyczny i dynamiczny. Oceną końcową jest suma punktów za oba układy.

Klasa junior młodszy- jest to klasa pośrednia pomiędzy drugą i pierwszą.

Klasa pierwsza (kategoria juniora)- to już bardzo wysoki poziom, nieznacznie tylko odbiegający od poziomu mistrzowskiego. W klasie pierwszej mogą startować zawodnicy i zawodniczki w wieku 12-19 lat.

Klasa mistrzowska (kategoria seniora)- to najwyższy poziom zaawansowania uprawniający do startów w zawodach rangi mistrzowskiej.

(Wykorzystane źródło: A. Seredyński, AKROBATYKA SPORTOWA, Rzeszów 2008)