Układ ćwiczeń wolnych- poziom podstawowy

Źródło: Poniewski Janusz, „Gimnastyka dziewcząt i chłopców”, Polskie Wydawnictwo Sportowe „Sprint”, Warszawa 1997