1. Glinternik A. M, Gimnastyka sportowa, Wydawnictwo GKKF, Warszawa 1952
  2. Zieliński K., Akrobatyka sportowa dwójki kobiet, Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa 1993